Ik gebruik graag werkwoorden

Confronteren.

Ik ben niet bang om op zoek te gaan naar de kern, of de vinger op de zere plek te leggen. Positief kritisch en vanuit eigen waarneming vertel ik je wat me opvalt of wat er overduidelijk niet gezegd wordt. Veel opdrachtgevers laten me weten heel blij te zijn hiermee.

Vertalen.

Ik hou ervan om complexe materie te vertalen naar leesvriendelijke tekst. Veel boodschappen en berichten zijn aanbodgericht. Om je tekst, film, afbeelding over te laten komen bij de lezer, is het raadzaam om uit te gaan van de ontvanger, lezer, kijker. Ik leef me in en leef me uit ;)

Meedenken.

Om verder te komen met je bedrijf, medewerkers en aanpak is groei gewenst. Niet alleen technologisch maar ook communicatief en qua leiderschap. Ik denk mee met je doelen en strategie en help je om dit professioneel te verwoorden zodat je je plan ten uitvoer kunt brengen.

Structureren.

Onze beide hersenhelften lijken soms hun eigen gang te gaan. De creatieve kant verliest de analyse wel eens uit het oog en andersom. Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt, is het vastleggen van procedures, processen en richtlijnen aan de orde. Ik denk graag in blokjes en hou van een puzzel. Samen scheppen we orde en helderheid.

Schrijven.

Inmiddels heb ik heel wat teksten geschreven, waarbij de inhoud voorop staat. Maar ik denk ook na over de presentatie van de bevindingen. Wanneer is een lezer geboeid? Wanneer haakt hij af? Ik ga graag aan de slag met een boek een whitepaper of een journalistieke uitdaging.

Dit doe ik. Wat doe jij?
Waar vind je me?